Hjälp

Kom igång

Det finns en kortfattad guide på akalender.se som berättar om stegen för att komma igång med aKalender.

Manual

Det finns en utförlig manual i PDF-format för nedladdning. Om Adobe Reader används för att öppna manualen visas en innehållsförteckning som gör det enklare att navigera i dokumentet. Nedan följer översiktsinformationen från början av manualen. 

Översikt

Den centrala delen i aKalender är en kalender. Till skillnad från andra digitala kalendrar som vanligen har ett par olika fält kan man här fritt skapa fält utifrån de behov man har. Kalendern kan liknas vid en tabell där varje kolumn är ett fält och varje rad är en händelse.

Start

Slut

Rubrik

Under-rubrik

Talare

Sång

Ledning

Övrigt

Ljud

Bild

Kyrkvärd

Servering

Lokal A

Lokal B

Lokal C

7/3 10:00

 

Gudstjänst

 

Siv Kvist

Ola Bladh

Maria Alm

 

Gun Björk

Per Ask

Grupp 1

Grupp 3

X

X

 

9/3 14:00

 

Dagsamling

I vårens tid

 

 

 

Kåseri av Bo Al

 

 

 

 

 

 

X

12/3 19:00

 

Fredax

Bowling

 

 

 

Samling 18:45

 

 

 

 

 

 

X

14/3 10:00

 

Gudstjänst

 

Karl Gren

Doris Lööw

Liv Ek

Nattvard

Jon Gran

Ylva Ehn

Grupp 2

Grupp 4

X

X

 

På detta vis kan kalendern på ett enda ställe samla all information om allt som sker i verksamheten.

Vyer

Vyerna används sedan för att visa valda delar av informationen i kalendern i olika format och för olika syften. Nedan visas en lista på de typer av vyer som finns i aKalender. Mer detaljer om att använda och administrera vyerna finns senare i manualen. (Användning s 4-11, administration s 20-32.)

Redigering – Används för att skapa och redigera händelser (rader) i kalendern. För varje redigeringsvy kan man styra vilka fält (kolumner) som ska visas och vilka fält som ska kunna redigeras.

Kalender – Används för att visa informationen som en kalender. Antingen kan man visa den som en veckokalender eller som en lista med händelser (agenda). Kalendern kan antingen användas på akalender.antonsson.info eller bäddas in på en annan webbsida.

Lista – Används för att visa listor, exempelvis för olika ansvarsområden, såsom medverkanden, ljudtekniker, serveringsansvarig och kyrkvärdar. Även listor kan visas antingen på akalender.antonsson.info eller på en annan webbsida.

Bildspel – Används för att publicera kalenderinformation på skärm, exempelvis som anslagstavla i foajén eller för att visa kommande veckas program på storbild innan eller under en samling i kyrksalen. Även bildspel kan visas antingen på akalender.antonsson.info eller på en annan webbsida.

iCalendar – Används för att göra kalendern tillgänglig i exempelvis Google Calendar och mobiltelefoner.

Export – Används för att exportera data från kalendern till en fil. Tanken med exporten är exempelvis att förenkla produktion av trycksaker, som månadsblad. Funktionen är mycket flexibel och kan generera filer på vilket format som helst och kan därmed användas med alla program som stöder dataimport, exempelvis gratisprogrammet Scribus.

Krav och kompatibilitet

Webbläsare – För att använda aKalender rekommenderas nya versioner av webbläsarna Mozilla Firefox eller Google Chrome. Dessa finns tillgängliga för alla vanliga operativsystem och uppdateras regelbundet. Majoriteten av alla delar i aKalender fungerar även utmärkt i andra webbläsare men då det finns ett fåtal kända problem med enskilda funktioner i andra webbläsare rekommenderas enbart Firefox och Chrome. Den funktionalitet som finns då en vy från aKalender bäddas in på en annan webbsida stöds förutom av dessa webbläsare även av nya versioner av Microsoft Internet Explorer och Apple Safari.

Bildskärm – För att aKalender ska visas korrekt rekommenderas en bildskärm som är minst 1000 pixlar bred. aKalender kan användas med pekskärm.

Mer information

För mer information och detaljer, ladda ner manualen i PDF-format.

För information om hur man kan skapa en exportvy finns två guider: En för Scribus (ladda ner Scribus-guiden) och en för HTML (ladda ner HTML-guiden).

Driftstörningar

Alla eventuella störningar i tjänsten publiceras på https://twitter.com/antonsson_info. Spara gärna denna sida som bokmärke i webbläsaren.